Mont De Valer Arc

ZABINA 

F: 08.01.2009 -Reg.nr.: NO31857/09 - Patella: FRI- Øye: FRI 

e. N uch Nixtev Konqueror - u.Sable Shade`s Eriba

Oppdretter: Anja N Sønsteby 

Zabina er av rasen Mittelspitz