Etne, 12/2-2017

Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb

Åpen kl

Dommer: Nina Karlsdotter