Sammen`s Give Me Ten

 

"
SASHA "
Sammen`s Give Me Ten
F:27.03.2009.Reg.nr:s30777/2009-Hd A-Cea/Crd

e.FINCH Ingledene Powerplay-u.Gatefields Gyllene Månstråle
Oppdretter: Ann Kristin Thorin Sammens
Gia 31
S-824 92 Hudiksvall
Sverige
www.sammens.se